Sanat ve Yorum

2022 yılından itibaren dergi ismi Sanat ve Yorum olarak değişmiştir.
Eski Başlık (1999-2021)
Sanat Dergisi 
ISSN: 1302-2938
EISSN: 2687-4857

Yeni Başlık (2022-…)
Sanat ve Yorum
EISSN: 2822-2865
 

ENGLISH
EISSN 2822-2865